Image Alt

José in praktijk

José in praktijk

De kleinste verandering kan al een heel groot effect hebben.
Voor vrijwel alle (chronische) klachten is er een interventie.

Geen klacht is José in praktijk vreemd
Onze huidige leefstijl vraagt heel wat van ons. Zonder ons ervan bewust te zijn, staan we steeds verder van onze genen af. De techniek haalt ons in. Onze genen kunnen ons niet meer bijhouden, met alle gevolgen van dien. Ze noemen veel aandoeningen niet voor niets welvaartsziekten. Het begint vaak met vage klachten, die we voor lief nemen. We denken dat ze erbij horen. Dan zegt men vaak: “Het zal de leeftijd wel zijn”. Langzaam komen er steeds meer (kleine) ongemakken bij. We passen onszelf aan op de klachten. Deze aanpassingen zijn vaak beperkend en van invloed op ons sociale leven, op onze bewegingsvrijheid, manier van denken en hoe we onszelf voelen.

Elke klacht of pijn die je ervaart is een signaal van je lichaam. Het is een signaal dat er iets niet gaat zoals het moet gaan. Het voordeel van pijn is dat het je behoedt voor iets ergers. Daarom moet je pijn niet negeren. Het is een prachtig signaleringssysteem, waar je naar moet luisteren. Pijn moet je niet voor lief nemen, daar moet je iets mee doen. Wanneer je luistert naar wat ons lichaam vertelt, kan je de juiste stappen ondernemen. Je wordt weer fit en gezond. Je ervaart de vrijheid en het geluk van gezondheid.

Luisteren naar je lichaam getuigd van kracht, durf en liefde. Je hebt het lef dingen onder ogen te zien en met jezelf aan de slag te gaan. Dit betekent dat je je gezondheid serieus neemt. Graag help ik je hierbij. Het is nooit te laat om te leren luisteren naar je lijf. Ik leg je graag uit wat de signalen zijn die jouw lijf uitzendt. Wanneer je het mechanisme hierachter begrijpt is het veel gemakkelijker je leefstijl aan te passen. Te kiezen voor iets anders, een ander voedingsmiddel, vaker in beweging te komen, meer momenten voor jezelf nemen om te ontspannen. Wat er maar nodig is jouw lichaam en geest in een gezonde staat te brengen.

It’s all about energy!

Wetenschap toont aan
Uit een groeiend aantal wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat er een niet te verwaarlozen relatie bestaat tussen voeding, leefstijl en ziekten. Slechte voedings-, bewegings- en leefgewoonten spelen een grote rol bij het ontstaan van bijvoorbeeld vruchtbaarheidsproblemen, obesitas, kanker, hart- en vaatziekten, diabetes en auto-immuunziekten. Voor de orthomoleculaire geneeskunde is een wetenschappelijke onderbouwing op grote schaal beschikbaar. Het kan een prima aanvulling zijn op uw huidige behandeling.

José in de Praktijk luistert, zet in beweging en helpt je bij een andere leefstijl. Zodat jij jezelf weer kunt zijn, je energiek voelt. De vrijheid ervaart om te bewegen, te ontspannen en te leven.

Orthomoleculaire Therapie volgens de kPNI
Hierbij staat het opsporen van verstoorde werkingsmechanismen centraal. Een werkingsmechanisme is de manier waarop een proces in het lichaam functioneert. De behandelingen zijn gericht op het herstellen van deze verstoorde werkingsmechanismen. Dit doen wij met behulp van voeding, beweging en gedragstherapie. Voedingssupplementen, fytotherapeutica en andere functionele natuurlijke interventies kunnen ter ondersteuning worden ingezet. Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die uitsluitend bestaan uit de actieve ingrediënten van planten, delen van planten, plantmaterialen of combinaties hiervan, in ruwe en in bewerkte staat.

Waar staat kPNI voor?
Klinische Psycho-, Neuro-, Immunologie is de praktische toepassing van de wetenschap die zich bezighoudt met de interacties tussen de psyche, het neurologisch systeem, het immunologisch systeem en het endocrinologisch systeem (het systeem van de klieren dat zich richt op ziekten en afwijkingen die ontstaan doordat er teveel of te weinig van een bepaald hormoon wordt aangemaakt) en de uitwerking van die interacties op de activiteit van genen en daarmee het fenotype (alle waarneembare kenmerken) van de mens.

Voor wie?
Voor iedereen, zowel kinderen, pubers, jong volwassenen als volwassenen. Van 0 tot … Oud(er) worden is pas fijn wanneer je gezond oud(er) kan worden. Zodat je nog voldoende energie en bewegingsvrijheid hebt om te genieten. Dat wil jij toch ook?

Gezond(er) oud worden begint nu. Welke leeftijd ook, het is nooit te laat om aan jezelf te werken.

Tarieven:

Intake & Vervolg. We starten altijd eerst met een inventarisatie gesprek. Na dit gesprek stel ik een persoonlijk behandelplan op. Dit plan ontvang je per mail en  bespreken we tijdens het vervolggesprek.

Na het eerste gesprek ontvang je een nota van € 95,00, na het vervolggesprek ontvang je nogmaals een nota van €95,00.

 • intakegesprek van circa 1,5 uur
 • afname van een uitgebreide anamnese
 • oorzaak klacht(en) achterhalen
 • behandelplan opstellen

Wanneer blijkt dat er vervolgconsulten wenselijk zijn geldt het volgende:

Vervolg consult € 35,00 per kwartier

 • voortgangsgesprek 
 • reflecteren
 • indien nodig behandelplan aanscherpen

Telefonisch of FaceTime consult € 35,00 per half uur

 

Mailwisseling: 

Soms is even een mailtje sturen gemakkelijk. Het beantwoorden kan, afhankelijk van de vraag, veel tijd kosten. Ik beantwoord mijn e-mail graag zo volledig als mogelijk. Wanneer de vraag vakinhoudelijk is en betrekking heeft op de behandeling kan het zijn dat ik voor het in behandeling nemen kosten in rekening breng. Uiteraard gaat dit in goed overleg. Wanneer blijkt dat de vraag veel tijd en uitzoekwerk kost, zal ik dit aangegeven en maken we duidelijke afspraken.

Afzeggen van uw afspraak:

Indien het niet mogelijk is om op uw afspraak aanwezig te zijn, laat mij dit dan minimaal 24 uur van te voren weten. 

Anders zie ik mij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd voor 50% in rekening te brengen (niet declarabel).

 

Praktijk informatie:

Ik ben aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) Mijn behandeling valt onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Daarom worden via het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeraars de behandelingen (deels) vergoed. De behandeling gaat niet ten koste van het eigen risico. 

pastedGraphic.png

Vergoedingen via de zorgverzekeraar:

Consulten op basis van Orthomoleculaire Geneeskunde worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.Voor het maken van een afspraak is geen verwijsbrief van een arts nodig.Raadpleeg voor jouw persoonlijke situatie altijd eerst uw polis.Na afloop van het consult ontvangt u een nota. Indien u voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u deze nota gebruiken voor het declareren van uw zorgkosten bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag waar u recht op heeft, storten zij terug op uw rekening.

 

Disclaimer:

In tegenstelling tot een arts mag ik als therapeut geen diagnose stellen.Neem bij medische klachten altijd contact op met een huisarts of medisch specialist.Onderzoek en consult door José van Egmond vervangt geen medische analyse. Aan de hand van uw klachten zal ik binnen de kaders van mijn paramedische kennis en bevoegdheden keuzes maken uit beschikbare

therapeutische middelen en methoden om het zelf genezend vermogen van het lichaam positief te beïnvloeden.Het nemen van door mij geadviseerde middelen, het opvolgen van adviezen en het uitvoeren van voorgestelde onderzoeken geschieden op eigen risico.

Registratie:

Ik ben een erkend geregistreerde Orthomoleculair Therapeut.

Aangesloten bij de Maatschappij ter Bevordering voor de Orthomoleculaire Geneeskunde

www.mbog.nl

Klachten regeling:

De MBOG is voor haar leden aangesloten bij de Klachten Commissie Alternatieve Behandelwijzen, KAB. De Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen draagt zorg voor de klachtenbehandeling conform de landelijke klachtregeling voor beroepsbeoefenaren Alternatieve / Complementaire behandelwijzen. Vanaf 1 januari 2017 is ook voor complementair werkende artsen en therapeuten de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) van kracht

pastedGraphic.png

 

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens  intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Uw naam, adres en woonplaats 

Uw klantnummer en/of uw geboortedatum

de datum van de behandeling

een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

KVK: 509324540000

AGB-code: 90106205

AGB-praktijk: 90065429

Neem contact met mij op, dan maken we een afspraak. Ik help je graag.